دستگاه تصفیه هوا ویروس کش پنتا

دستگاه تصفیه هوا ویروس کش پنتا

دستگاه تصفیه هوا ویروس کش پنتا شرکت پنتا به لطف خدا فناوری نوینی را در در دستگاه تصفیه هوا ویروس کش بالاخص ویروس کرونا طراحی و مهندسی نموده است. این شرکت، با استفاده از فناوری پلاسما ویروس ها و باکتری ها را از هوای محیط حذف می کند و آسودگی ذهنی را برای مشترک به ارمغان...
سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-850

سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-850

سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-850 مناسب محیط های خانگی، اداری، سازمان ها و اماکن سرپوشیده پر رفت و آمد و مراکز درمانی و بیمارستان ها دارای فناوری پلاسمای سرد اتمسفری با توانایی تخریب انواع میکروارگانیزم¬های موجود در هوا قابلیت تصفیه و ضدعفونی هوا برای...
دستگاه ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-450

دستگاه ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-450

سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-450 سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل PANTA AIR P-450 مناسب محیط های خانگی، اداری، سازمان ها و اماکن سرپوشیده پر رفت و آمد است. این دستگاه، در بیمارستان و مراکز درمانی هم استفاده می شود. سیستم تصفیه و ضدعفونی...
دستگاه ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-120

دستگاه ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-120

سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل P-120 سیستم تصفیه و ضدعفونی کننده هوا پلاسمایی مدل PANTA AIR P-120 مناسب محیط های خانگی، اداری، سازمان ها و اماکن سرپوشیده پر رفت و آمد و مراکز درمانی و بیمارستان ها دارای فناوری پلاسمای سرد اتمسفری با توانایی تخریب انواع...