Panta Plasma | پنتا پلاسما -

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین محصولات پنتا پلاسما مطلع شوید.

پردازش پلاسمایی کشاورزی

پردازش پلاسمایی کشاورزی

در پلاسما
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

این سیستم برای میکروب و ویروس زدایی از سطوح مواد و محصولات کشاورزی استفاده می شود