Panta Plasma | پنتا پلاسما -

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین محصولات پنتا پلاسما مطلع شوید.

دستگاه سنتز نانو مواد با استفاده از پلاسما

دستگاه سنتز نانو مواد با استفاده از پلاسما

در الکترولیز, پلاسما, تصفیه آب, سنتز نانو مواد
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

دستگاه سنتز نانو مواد با استفاده از پلاسما

این دستگاه قابلیت سنتز نانو مواد را با استفاده از تکنولوژی پلاسما داشته بتا ایجاد شوک الکتریکی در محلول، نور UV، حرارت و کاویتاسیونی که از طریق پلاسما حاصل می شود باعث تولید نانو ذرات خواهد شد

امروزه فرایند تولید نانو ذرات با روش های جدید بسیار مورد توجه بوده و سرمایه گزاری های زیادی در این زمینه انجام شده است

برق مورد نیاز این دستگاه برق شهری می باشد و با توجه به قابل کنترل بودن شرایط واکنش، دستگاهی ایده آل برای سنتز انواع نانو مواد و انجام پروژه های دانشگاهی-تحقیقاتی می باشد