افتخارات و گواهینامه های اخذ شده پنتا

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

ثبت اختراع سیستم تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری پلاسما و کاویتاسیون 1399

دیگر افتخارات ما

پروانه ساخت وسیله پزشکی

 • پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای سیستم جدید تصفیه و ضدعفونی کننده هوا
 • اخذ دانش بنیانی برای سیستم جدید تصفیه و ضدعفونی کننده هوا از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

  گواهی های تصفیه هوا

  گواهی و تاییدیه های اخذ شده

  دیکر گواهینامه ها و تاییدیه های اخذ شده برای تصفیه هوا مبتنی بر پلاسما از آزمایشگاه ها و سازمان های معتبر

  دستگاه تصفیه هوا بیمارستانی p450
  تایید تخریب میکروارگانیزم ها از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی

  تخریب میکروارگانیزم

  تایید تخریب میکروارگانیزم ها از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی
  تایید ایمنی الکتریکی از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی

  ایمنی الکتریکی

  تایید ایمنی الکتریکی از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی

  تخریب ویروس

  تایید تخریب ویروس(DNA/RNA) از واحد ویروس شناسی
  تایید سازگاری الکترومغناطیس (EMS) از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی

  سازگاری الکترومغناطیس

  تایید سازگاری الکترومغناطیس (EMS) از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی
  ایید عدم نشر ازن از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی

  عدم نشر ازن

  تایید عدم نشر ازن از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی
  تایید تخریب میکروارگانیزم ها از واحد میکروبیولوژی دانشگاهی استان اصفهان

  تخریب میکروارگانیزم ها

  تایید تخریب میکروارگانیزم ها از واحد میکروبیولوژی دانشگاهی استان اصفهان
  دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

  اخذ نانو مقیاس سیستم تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری پلاسما و کاویتاسیون

  دیگر افتخارات ما

  در تصفیه آب و پساب

  • برگزیده شدن طرح تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری پلاسما و کاویتاسیون از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فستیوال نوآوری از پساب تا آب .
  • رونمایی از سیستم تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری پلاسما و کاویتاسیون در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای نانو
  • ساخت 7 محصول فناورانه براساس نیاز صنایع و مراکز مختلف بر پایه تکنولوژی پلاسما و کاویتاسیون.
   دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

   تقدیرنامه ها

   واحد نمونه کارآفرین

   برگزیده شدن به عنوان شرکت برتر دانش بنیان منطقه کاشان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

   نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات

   دریافت تقدیرنامه از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب با هدف معرفی تکنولوژی جدید تصفیه

   مدرس برتر نانو

   انتخاب آقای بنانی فرد مدیر فنی شرکت به عنوان مدرس برتر ستاد توسعه فناوری نانو و تقدیرات از ایشان

   تقدیر از دکتر بنانی فرد

   اخذ دانش بنیان سیستم تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری پلاسما و کاویتاسیون از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

   تقدیر از دانشجویان نمونه در هفته پژوهش

   تیم برتر دانشجویی در هفته پژوهش کاشان با حضور سرکار خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور

   تقدیر از دکتر حامد بنانی فرد

   تقدیر از دکتر حامد بنانی فرد به عنوان دانشجوی فناور برتر دانشگاه کاشان در سال 1398 از معاون پژوهش و فناوری

   تقدیر از دکتر رضا محصل

   تقدیر از دکتر رضا محصل به عنوان دانشجوی فناور برتر دانشگاه کاشان در سال 1398 از معاون پژوهش و فناوری

   تقدیر از دکتر اکبر تکری

   تقدیر از دکتر اکبر تکری به عنوان دانشجوی فناور برتر دانشگاه کاشان در سال 1398 از معاون پژوهش و فناوری
   انتخاب شرکت پنتا به عنوان مسئول پلتفرم پلاسما مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

   تیم برگزیده دوره دوم نانواستارتاپ ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری

   دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

   شرکت در نمایشگاه ساخت ایران با ارائه دو محصول پلاسمای پالسی درون سیال و سیستم پردازش سطوح پلاسمایی با سطح 2 و 3